cluqessq|purivativesq|vivastreeatsq|commercialsq|energenpiesq|strobaelssq|stavolvtasq|codnverteamsq|papercxraftsq|brasusicasq outfit dejt

De senaste artiklarna och videorna

Vi blir ledsna när någon vi älskar dör och det är en svår tid för alla, men om vi vet vad som händer efter döden kan det hjälpa oss igenom sorgen. Eftersom Jesus Kristus återuppstod kommer vi att leva igen i en fullkomlig kropp tillsammans med alla våra nära och kära.
För 40 år sedan annonserade kyrkans president, Spencer W. Kimball, att alla prästadömet välsignelser kan ges till alla värdiga medlemmar i kyrkan.
Fem lärdomar från profeten Nephi
Visste du att Jesus Kristus upprättade en kyrka när han var på jorden och kallade tolv apostlar som ledde kyrkan efter hans död? Titta på den här videon för att se varför det finns så många kyrkor i dag och hur Kristi kyrka återställdes till jorden.
President Henry B. Eyring vittnar om hur Herren leder sin kyrka genom uppenbarelse som ges genom hans bemyndigade tjänare.
Återblick från förra årets konferens och en liten inbjudan till årets konferens i Växjö.
I Guds storslagna plan är jorden en helig plats för jordelivet. Den är en makalös gåva från en kärleksfull himmelsk Fader.
Från äldste Dale G. Renlunds besök i Sverige söndagen den 29 april 2018